Rookmelder Action

Rookmelder Action kent verschillende voordelen. Betaalbaar en altijd verkrijgbaar in je buurt! Door een wijziging van het bouwbesluit is het plaatsen van rookmelders vanaf juli 2022 in iedere woning verplicht. Dat betekent dat op iedere etage een rookmelder moeten hangen, mits daar daadwerkelijk geleefd wordt. Gebruik je bijvoorbeeld de zolder als opslagruimte dan is het daar niet nodig. Bekijk het aanbod rookmelders direct online.

Rookmelder Action

De locatie van de rookmelder

De verplichting van de rookmelders betekent niet dat ze in iedere kamer van de woning moeten worden opgehangen. Dat wordt vaak wel gedacht. Het is de bedoeling dat de vluchtroutes worden voorzien van een rookmelder. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de gang, zowel beneden als boven. Het is niet toegestaan om de rookmelders te plaatsen in dichte kamers. Hiermee wordt het effect van het product verlaagt. Als de zolder ook wordt gebruikt als slaapruimte is hier een rookmelder verplicht. Net als de kelder. Worden deze ruimtes gebruikt voor opslag of andere zaken dan is het niet nodig. Voor studentenkamers geldt in iedere kamer een verplichting.

Rookmelders in een huurwoning

Wanneer je een woning huurt is de verhuurder verantwoordelijk voor het aanbrengen van de rookmelders in het huis. Het kan echter wel zijn dat jij als huurder verantwoordelijk bent voor het onderhoud van het product. Zoals het plaatsen van nieuwe batterijen in de rookmelder wanneer deze op zijn. Neem hiervoor contact op met de verhuurder en bespreek dit samen zodat je achteraf nooit voor verrassingen komt te staan.

Gevolgen geen rookmelders

Als je geen rookmelders hebt geplaatst na 1 juli 2022 kun je hiervoor in gebreke worden gesteld. Je krijgt dan kort de tijd om ze alsnog te plaatsen. Doe je dit niet riskeer je een bekeuring die wordt uitgedeeld door de gemeente. Als je een woning huurt en de verhuurder plaats de rookmelders te laat dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor huurverlaging.

De verwachting is dat gemeenten mogelijk steekproefsgewijs in woningen gaan bekijken of er rookmelders aanwezig zijn. Hier zijn echter nog geen concrete plannen voor. Wel kan een huurder handhaving inschakelen op het moment dat de verhuurder weigert om rookmelders op te hangen.